CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Liquid Phase Sintering of Ferrous Powder Metallurgical Materials

Henrik Borgström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Lars Nyborg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik)
Journal of Iron and Steel Research Internatiol (1006-706X). Vol. 14 (2007), 1, p. 70-76.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-11-09.
CPL Pubid: 61580

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur