CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Co-combustion a summary of technology

Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
2007. ISBN: 978-91-633-0295-4.- 45 s.
[Rapport]

Nyckelord: cocombustion, biofuel, power production, CO2 reduction


AGS Pathways report 2007:E3Denna post skapades 2007-11-09. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 61572

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur