CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Biocide Release and Use of Mesoporous Materials as Support for Transition Metal Catalysts

Paul Handa (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. ISBN: 978-91-7385-041-4.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Medetomidine, controlled release, polymer, interaction, swelling, mesoporous materials, silica, carbon, immobilization, homogeneous catalysts, nanoparticles, Heck reaction, Sonogashira reaction.Denna post skapades 2007-11-09. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 61556

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2007-12-14
Tid: 10.00
Lokal: KB-salen
Opponent: Prof. Nissim Garti, Casali Institute of Applied Chemistry, The Inistitute of Chemistry, The Hebrew University of Jerusalem, Israel

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2722