CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reaction kinetics of hemicellulose

Alexandra Wigell (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2007-11-08.
CPL Pubid: 61458

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2007-11-30
Tid: 13:15
Lokal: KS 101