CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Detection of Surface Partial Discharges at Semi-Square Voltages

Elisabeth Lindell (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Tord Bengtsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik ; Extern) ; Jörgen Blennow (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
Proceedings of the 20th Nordic Insulation Symposium p. 21-24. (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: partial dischargesDenna post skapades 2007-11-08. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 61433

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur