CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wave content of the vibrating filed of a rolling tyre

Frédéric Wullens (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Wolfgang Kropp (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik)
Acta Acustica united with Acustica Vol. 93 (2007), 1, p. 48-56.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Tyre noise, Vibrations, Contact mechanicsDenna post skapades 2007-11-07. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 61419

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Akustik
Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur