CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reading out the state of a flux qubit by Josephson transmission line solitons

Anna Kidiyarova-Shevchenko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics Vol. 75 (2007), 22, p. art no 224504.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-11-07. Senast ändrad 2008-10-29.
CPL Pubid: 61413

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Fysik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur