CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Balanced Comparator for RSFQ Qubit Readout

Thomas Ohki (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Anna Kidiyarova-Shevchenko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
IEEE Vol. 17 (2007), 2, p. 128-131.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Balanced comparator RSFQ qubit readoutDenna post skapades 2007-11-07.
CPL Pubid: 61410