CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scalable Matrix Multiplication With Hybrid CMOS-RSFQ Digital Signal Processor

Irina Kataeva (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Henrik Engseth (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Anna Kidiyarova-Shevchenko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Samuel Intiso (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
IEEE Vol. 17 (2007), 2, p. 486-489.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-11-07. Senast ändrad 2009-11-20.
CPL Pubid: 61408