CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High and Low Voltage Dielectric Response Measurements Utilizing Arbitrarily Shaped Waveforms

Björn Sonerud (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Tord Bengtsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik ; Extern) ; Jörgen Blennow (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
Proceedings of the 15th International Symposium on High Voltage Engineering (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-11-07. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 61373

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur