CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Simple Unified Test of Various Models of Premixed Turbulent Combustion

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik)
4th Biennial Meeting of the Scandinavian-Nordic Section of the Combustion Institute hosted by ÅboAkademi, November 5-6, 2007 (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-11-07. Senast ändrad 2008-02-01.
CPL Pubid: 61319

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur