CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental Study and Simulation of W7-AS Transient MHD Modes

Gergö Pokol (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; G. Papp ; G. Por ; S. Zoletnik ; A. Weller ; W7-AS team
PLASMA 2007 Conference, 16 - 19 October 2007, Greifswald p. TuP31. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-11-07. Senast ändrad 2007-11-07.
CPL Pubid: 61283

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Plasmafysik
Fusion

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Stability and Statistical Analysis of Transient Waves in Fusion Plasmas