CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Application of a bandpower correlation method to the statistical analysis of MHD bursts in quiescent Wendelstein-7 AS stellarator plasmas

Gergö Pokol (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; G. Por ; S. Zoletnik ; W7-AS team
Plasma Physiscs and Controlled Fusion Vol. 49 (2007), 9, p. 1391-1408.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-11-07.
CPL Pubid: 61280

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Plasmafysik
Fusion

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Stability and Statistical Analysis of Transient Waves in Fusion Plasmas