CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High-pressure plasmas for radar wave absorption

Yuriy Serdyuk (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik) ; Anders Bondeson (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik)
Linköping : FOI-R-0482-SE, 2002. - 20 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-11-06. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 61215

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik (1900-2004)
Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar (1900-2004)

Ämnesområden

Elektrofysik

Chalmers infrastruktur