CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computer modeling of charge transport in oil-pressboard insulation systems subjected to HVDC stresses

Yuriy Serdyuk (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
Västerås : ABB SECRC/TR2007-PT/010, 2007. - 102 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-11-06. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 61214

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektrofysik
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur