CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electric Field Calculation in Gas Discharge Using Domain Transformation Technique

Yuriy Serdyuk (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik)
Proc. Int. Symp. on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry HAKONE VII Vol. 1 (2000), p. 129-133.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-11-06. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 61205

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Elektrofysik

Chalmers infrastruktur