CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparing Dielectric Properties of Binary Composite Structures Obtained with Different Calculation Tools and Methods

Enis Tuncer (Institutionen för elteknik) ; Yuriy Serdyuk (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik)
IEEE Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena p. 665-668. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-11-06. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 61201

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elteknik (1999-2004)
Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Elektrofysik
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur