CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling of Negative Streamer Propagation in a Weak Uniform Electric Field

Yuriy Serdyuk (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik)
Proc. XXVI Int. Conf. on Phenomena in Ionized Gases Vol. 3 (2003), p. 81-82.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-11-06. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 61193

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Elektrofysik

Chalmers infrastruktur