CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Propagation of Positive Streamers in a Weak and Uniform Background Electric Field

Yuriy Serdyuk (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik) ; Anders Larsson ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik) ; Mose Akyuz
J. Phys. D: Appl. Phys (0022-3727 ). Vol. 34 (2001), p. 614-623.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-11-06. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 61183

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Elektrofysik

Chalmers infrastruktur