CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dielectric Mixtures: Electrical Properties and Modeling

Enis Tuncer (Institutionen för elteknik) ; Yuriy Serdyuk (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik)
IEEE Trans. Dielectrics and Electrical Insulation (1070-9878). Vol. 9 (2002), 5, p. 809-828.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-11-06. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 61181

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elteknik (1999-2004)
Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Elektrofysik
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur