CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental study and numerical modelling of a dielectric barrier discharge in hybrid air-dielectric insulation

Mats Sjöberg (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik) ; Yuriy Serdyuk (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik) ; Mats Leijon
Journal of Electrostatics (0304-3886). Vol. 59 (2003), 2, p. 87-113.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-11-06. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 61179

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Elektrofysik
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur