CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Formalisation of a Dependently Typed Language as an Inductive-Recursive Family

Nils Anders Danielsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Programmeringslogik (Chalmers))
Thorsten Altenkirch and Conor McBride (Eds.): Types for Proofs and Programs, International Workshop, TYPES 2006, Nottingham, UK, April 2006, Revised Selected Papers (0302-9743). Vol. LNCS 4502 (2007), p. 93-109.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-11-06. Senast ändrad 2013-08-13.
CPL Pubid: 61163

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Programmeringslogik (Chalmers)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Functional Program Correctness Through Types