CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computer Simulations of Space Charge Dynamics and Electric Fields in HVDC Cable Insulation

Yuriy Serdyuk (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Abdal Mohammad
Proc. XV Int. Symp. on High Voltage Engineering p. T8-405. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-11-06. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 61156

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik
Elektrofysik
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur