CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Charge Relaxation on Surfaces of Polymeric Insulating Materials for Outdoor Applications

Hans Sjöstedt ; Raul Montaño ; Yuriy Serdyuk (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
Proc. Int. Conf. on Advantages in Processing, Testing and Application of Dielectric Materials (0324-9441). p. 17-20. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-11-06. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 61155

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik
Elektrofysik

Chalmers infrastruktur