CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electrically commanded surfaces for nematic liquid crystal displays

Lachezar Komitov ; Bertil Helgee (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi ; Institutionen för fysik (GU)) ; Johan Felix ; Avtar Matharu
Appl.Phys.Lett. (0003-6951). Vol. 86 (2005), p. 023502.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Electrically commanded surfaces (ECS) is a liquid crystal display concept whereby the switching of the alignment layer, which is driven by an electric field applied across the layer, is further transferred to the bulk liquid crystal material via elastic forces. This work presents the electro-optic response of a sandwich cell with alignment layer made of siloxane-based ferroelectric liquid crystal polymer, representing the ECS. The bulk liquid crystal material of choice was an in-house nematic mixture comprising fluorinated liquid crystalline compounds with negative dielectric anisotropy (Delta-epsilon < 0). We report a distinct linear electro-optic response, arising from the field-induced in-plane switching of the nematic which in turn is mediated by the ECS. © 2005 American Institute of Physics. [DOI: 10.1063/1.1849844]

Nyckelord: Electrically commanded surfaces, liquid crystals, nematic, alignment, siloxane, ferroelectric, fluorinatedDenna post skapades 2007-11-05. Senast ändrad 2007-12-07.
CPL Pubid: 61057

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (GU) (GU)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Optik
Den kondenserade materiens fysik
Ytor och mellanytor
Fysikalisk organisk kemi
Polymerkemi
Ytbehandlingsteknik
Funktionella material
Materialfysik med ytfysik

Chalmers infrastruktur