CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Processing and properties of mineral-interfaced cellulose fibre composites

Mats Thunwall (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Karl Banke ; Tom Lindström ; Helena Tufvesson ; Stefan Högman
Journal of Applied Polymer Science Vol. 107 (2008), 2, p. 918-929.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: biofibres, clay, composites, mechanical properties, processingDenna post skapades 2007-11-02. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 60961

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik
Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur