CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Partition walls and their restraining effect on warp in built-in wall studs

Magnus Bäckström (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Robert Kliger (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Journal of Structural Engineering Vol. 133 (2007), 5, p. 714–719.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-31.
CPL Pubid: 60587

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Byggproduktion
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur