CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bending creep performance of modified timber

Hannah Epmeier (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Marie Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Robert Kliger (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Mats Westin
Holz als Roh- und Werkstoff Vol. 65 (2007), p. 343-351.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-31.
CPL Pubid: 60582

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik
Trävetenskap

Chalmers infrastruktur