CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Asymptotic techniques for kinetic problems of Boltzmann type

Leif Arkeryd (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; A. Nouri
Rivista Matematica Universita di Parma Vol. 6 (2007), p. 1-74.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-31. Senast ändrad 2007-10-31.
CPL Pubid: 60146

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur