CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On stationary kinetic systems of Boltzmann type and their fluid limits

Leif Arkeryd (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Banach Center Publications Vol. 66 (2005), p. 13-27.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-31.
CPL Pubid: 60110

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur