CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The stationary nonlinear Boltzmann equation in a Couette setting

Leif Arkeryd (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; A. Nouri
Journal of Statistical Physics Vol. 118 (2005), p. 849-881.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-31.
CPL Pubid: 60109

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur