CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A large data existence result for the stationary Boltzmann equation in a cylindrical geometry

Leif Arkeryd (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; A. Nouri
Arkiv för Matematik Vol. 43 (2005), p. 29-50.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-31.
CPL Pubid: 60103

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur