CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Formal Specification of Security-Critical Railway Software with the KeY System

Richard Bubel ; Reiner Hähnle (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers))
International Journal on Software Tools for Technology Transfer (STTT) (1433-2779 ). Vol. 7 (2005), 3, p. 197-211.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 5993

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur