CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Many-Valued Logic, Partiality, and Abstraction in Formal Specification Languages

Reiner Hähnle (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers))
Logic Journal of the IGPL (1367-0751). Vol. 13 (2005), 4, p. 415-433.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 5991

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur