CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nitrogen chemistry in a 100kW lignite fired oxy-fuel combustor

Klas Andersson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Fredrik Normann (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Filip Johnsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
15th IFRF Members Conference, June 13-15, 2007, Pisa, Italy (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-10-31. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 59900

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur