CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Normal Forms for Knowledge Compilation

Reiner Hähnle (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Neil Murray ; Erik Rosenthal
Foundations of Intelligent Systems: 15th International Symposium, ISMIS 2005, Saratoga Springs, NY, USA, May 25-28, 2005. Proceedings Vol. 3488 (2005), p. 304-314.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 5990

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur