CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Theorem Proving Approach to Analysis of Secure Information Flow

Adam Darvas ; Reiner Hähnle (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; David Sands (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers))
Security in Pervasive Computing: Second International Conference, SPC 2005 Vol. 3450 (2005), p. 193-208.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 5989

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur