CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The KeY Tool

Reiner Hähnle (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Wolfgang Ahrendt (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Thomas Baar ; Bernhard Beckert ; Richard Bubel ; Martin Giese (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Wolfram Menzel ; Wojciech Mostowski (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Andreas Roth ; Steffen Schlager ; Peter Schmitt
Software and Systems Modeling (1619-1366). Vol. 4 (2005), 1, p. 32-54.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 5987

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur