CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The next step in coastal numerical models: spectral/hp element methods?

Claes Eskilsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Allan Engsig-Karup ; Spencer Sherwin ; Jan Hesthaven ; Lars Bergdahl (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
Proceedings of the WAVES 2005 Conference (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 5954

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur