CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrated hydrogen and power production with CO2 capture using chemical-looping reforming-redox reactivity of particles of CuO, Mn 2O3, NiO, and Fe2O3 using SiO 2 as a support

Qamar Zafar (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Tobias Mattisson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Börje Gevert (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Industrial & Engineering Chemistry Research Vol. 44 (2005), 10, p. 3485-3496.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2005-12-03. Senast ändrad 2011-09-19.
CPL Pubid: 5951

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Kemi
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Investigation of oxygen Carrier Materials for Chemical -Looping Reforming