CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Top-down and multi-modal influences on self-motion perception in virtual reality

Bernhard Riecke ; Daniel Västfjäll (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik) ; Pontus Larsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik) ; Jörg Schulte-Pelkum
Proceedings of the 11th International Conference on Human-Computer Interaction, 22-27 July 2005, Las Vegas, Nevada, USA (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-10-30.
CPL Pubid: 59506

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Kognitionsforskning
Kognitionsvetenskap
Akustik
Tillämpad psykologi

Chalmers infrastruktur