CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The use of iron oxide as an oxygen carrier in chemical-looping combustion of methane with inherent separation of CO2

Tobias Mattisson (Institutionen för energiomvandling) ; Anders Lyngfelt (Institutionen för energiomvandling) ; Paul Cho (Institutionen för oorganisk miljökemi)
Fuel Vol. 80 (2001), 13, p. 1953-1962.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 5950

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)
Institutionen för oorganisk miljökemi (1900-2004)

Ämnesområden

Kemi
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur