CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electrons go surfing one by one

Per Delsing (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Nature Physics (1745-2473). Vol. 3 (2007), 5, p. 300-301.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-30. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 59436