CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Coherence times of dressed states of a superconducting qubit under extreme driving

Christopher Wilson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Tim Duty (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Fredrik Persson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Martin Sandberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Göran Johansson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik) ; Per Delsing (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Physical Review Letters (0031-9007). Vol. 98 (2007), 25, p. 257003.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-30. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 59433