CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental realization of a differential charge qubit

M. D. Shaw ; Justin F. Schneiderman ; B. Palmer ; Per Delsing (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; P. M. Echternach
Ieee Transactions on Applied Superconductivity (1051-8223). Vol. 17 (2007), 2, p. 109-112.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-30. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 59425

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Mesoskopisk fysik

Chalmers infrastruktur