CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Emotion and the auditory virtual environment: Affect-based judgment of virtual reverberation times

Daniel Västfjäll (Institutionen för teknisk akustik, Rumsakustik) ; Pontus Larsson (Institutionen för teknisk akustik, Rumsakustik) ; Mendel Kleiner (Institutionen för teknisk akustik, Rumsakustik)
CyberPsychology & Behavior (1094-9313). Vol. 5 (2002), 1, p. 19-32.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-30.
CPL Pubid: 59364

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk akustik, Rumsakustik (1900-2004)

Ämnesområden

Kognitionsforskning
Informationsteknologi
Akustik
Tillämpad psykologi

Chalmers infrastruktur