CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nitrogen Oxides in Oxy-Fuel Combustion

Fredrik Normann (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Klas Andersson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Filip Johnsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
4th Biennial Meeting of the Scandinavian-Nordic Section of the Combustion Institute, November 5-6 2007, Åbo, Finland (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-10-30. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 59146

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Termisk energiteknik
Kemisk energiteknik

Chalmers infrastruktur