CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Picard Group of Integer Group Rings

Ola Helenius (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. ISBN: 91-7291-125-5.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Picard group, Grothendieck group, integer group ring, cyclic group, cyclotomic field, class group, Kummer´s lemma, semi-regular primeDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 591

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 1807