CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

FÖRBRÄNNING AV BIOBRÄNSLE PÅ ROST

Henrik Thunman (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Sven Hermansson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Seminarium Chalmers 3/9-2007 (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]

FÖRBRÄNNING AV BIOBRÄNSLE PÅ ROST Seminarium 3 september 2007 på Chalmers tekniska högskola Den 3 september (2007) hålls det fjärde seminariet om biobränsleförbränning i rostpannor vid avdelningen för energiteknik på Chalmers. Syftet med seminarierna är att utbytta erfarenheter och skapa kontakter mellan industri, konsulter och högskola. Seminariet samlade totalt 15 deltagare varav hälften från industrin och hälften från högskolan. Presentationerna spände från matematisk modellering till praktisk erfarenhet från ombyggnad av befintliga anläggningar för att klara nya bränslen och hårdare miljökrav. Tyvärr blev Erik Skog sjuk i sista stund och därmed uteblev presentationen relaterat till korrosion, vi välkomnar honom istället till seminariet nästa år. Seminarieverksamheten är en viktig del i de åtaganden Chalmers har åtagit sig inom ramen för de forskningsanslag från Energimyndigheten och CeCost som ligger till grund för den verksamhet som bedrivs inom området på avdelningen. De spontana åsikterna från den avslutande diskussionen och det aktiva deltagandet från alla närvarande visar att mötet uppfyllde sitt syfte och att nya kontakter bands och gamla band förstärktes.

Nyckelord: Rostförbränning, biobränsleDenna post skapades 2007-10-29. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 58917

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur