CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of iron-, nickel-, copper- and manganese-based oxygen carriers for chemical-looping combustion

Paul Cho (Institutionen för oorganisk miljökemi) ; Tobias Mattisson (Institutionen för energiteknik) ; Anders Lyngfelt (Institutionen för energiteknik)
Fuel Vol. 83 (2004), p. 1215-1225.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 5891

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för oorganisk miljökemi (1900-2004)
Institutionen för energiteknik (1970-2004)

Ämnesområden

Kemi
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur